foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kalendarz wydarzeń

W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Jubileusz 35-lecia RSTK Przemyśl - 07.08.2021

jubileusz 35 rstk

2020 jubileusz patronat marszałka2020 jubileusz patronat prezydenta2020 jubileusz pismo marszałka

2021 08 jubileusz plakat (2)

2021 08 jubileusz grawerton pm przemysl

Zobacz relację TV TOYA Przemyśl

Życzenia od Elżbiety Łukacijewskiej - Posłanki do Parlamentu Europejskiego

Życzenia od Marka Rząsy - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Życzenia od Janusza Czarskiego - Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu

Życzenia od Związku Literatów Polskich - Oddział w Rzeszowie

Życzenia od Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim

Jubileusz 35 – lecia RSTK w Przemyślu

                35 lat w życiu człowieka to niewiele ale w życiu stowarzyszenia to pokaźny wiek – taka myśl przyszła mi w ferworze przygotowań do święta Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Na te zacne lata składa się praca wielu ludzi z pasją artystyczną i społeczną, począwszy od założycieli w latach 80 – tych. Muszę więc wspomnieć tu o pierwszej Pani Prezes Zofii Besz – Jary, wspaniałej malarce nieprofesjonalnej. Towarzyszyli jej w tych pierwszych latach i byli współzałożycielami m.in.: Ryszard Hop, Rita Tompalska (obecnie Dwernicka), Mieczysław Szabaga, Andrzej Winiarski i inni. Powstawaniu przemyskiego stowarzyszenia sekundował wówczas  Paweł Soroka z Warszawy, obecny przewodniczący Rady krajowej federacji RSTK. Pomimo, że człon nazwy „robotnicze” postrzegane jest dziś ze zdziwieniem, brzmi trochę archaicznie, jako spuścizna po czasach socjalizmu należy wyjaśnić, iż bierze swoją nazwę od walki robotników m.in. o szeroki dostęp świata pracy do kultury. Kultura łączy pokolenia, uszlachetnia i łagodzi obyczaje. Przykładów w z historii jest wiele, począwszy od ewangelicznego św. Józefa robotnika do polskiego papieża św. Jana Pawła II, który pracował w kamieniołomach. Wielu nam współczesnych wybitnych profesorów, poetów, pisarzy na początku swojej drogi pracowało jako robotnicy. Nic piękniejszego jak przejście z pracy rąk do pracy ducha i natchnienia. To sprawia, iż wrażliwość i zrozumienie świata jest większe, szlachetniejsze i pełne szacunku. Przejście przez szczeble w hierarchii zawodowej i czas wtajemniczenia owocuje pięknymi postawami i chęcią do rozwoju artystycznego, otwiera na kulturę w której człowiek znajduje ukojenie, odpoczynek po pracy. Przez 35 lat na czele stowarzyszenia stali ludzie z pasją i zaangażowaniem: wspomniana Zofia Besz – Jary, Stanisław Łuszczki, Marian Bartkowiak, i Mieczysław Szabaga. Stowarzyszenie to również członkowie, niektórzy z nich działają bez przerwy, są i tacy którzy wracają. Pamiętamy o tych, których nie ma już wśród nas: Zofia Besz-Jary, Włodzimierz Lis, Romuald Borysławski, ostatnio odeszli Edward Zapotoczny-Szczór i Janusz Szabaga. Od początku istnienia można wyróżnić grupę plastyczną, której przewodniczyła Z. Besz-Jary, później Antoni Mazurkiewicz, poetycką na czele z Ritą Tompalską i teatralną, której przewodniczył Mieczysław Szabaga tworząc teatr małych form „Kameleon”. Po dziś dzień działa silna grupa poetycka i teatralna. Oczywiście przynależność do stowarzyszenia nie ogranicza w żadnym stopniu, nasi członkowie zrzeszeni są również w innych stowarzyszeniach, działają też indywidualnie. Kibicujemy wszystkim, jesteśmy dumni z wszelkich sukcesów i działań. Dzięki uprzejmości Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Pana Janusza Czarskiego, uroczysta gala odbyła się na scenie kinowo – estradowej. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent miasta Przemyśla oraz Starosta Przemyski. Na uroczystość przybyli: Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Robert Godek, Prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun, rzecznik Starosty Przemyskiego Małgorzata Dachnowicz, przewodnicząca ZLP O/Rzeszów Małgorzata Żurecka, prof. Paweł Soroka z małżonką Eweliną Pilawą z Warszawy, Krystyna Woźniak i Czesław Ganda z Gorzowa Wielkopolskiego, Izabela Zubko Warszawa, Jan Tarajko RSTK woj. lubelskiego w Świdniku, prezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Ryszard Miłoszewski oraz  redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Przemyśl” Krzysztof Fil. Z okazji Jubileuszu, za wkład pracy w działalność kulturalną stowarzyszenia jak również za osiągnięcia artystyczne wyróżniono wiele osób działających w stowarzyszeniu. Wicewojewoda Jolanta Sawicka wręczyła Srebrny Krzyż Zasługi  Alicji Chruścickiej a Brązowy Marii Gibale; listy gratulacyjne Wojewody otrzymały: Beata Kulaga, Małgorzata Stankiewicz oraz Wacława Szychulska. Wicewojewoda wraz z Prof. Pawłem Soroką przewodniczącm Rady Krajowej Federacji RSTK wręczyli odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej Wiesławowi Hopowi, Władysławowi Zychowi. Profesor Soroka poinformował iż dzięki staraniom przemyskiego RSTK taką odznakę otrzymała również Ewelina Pilawa, a wręczenia jej dokonano w Warszawie 26 czerwca br. na uroczystościach 40-lecia warszawskiego RSTK. Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Robert Godek dokonał wręczenia Brązowych Medali Gloria Artis Ricie Dwernickiej, Mateuszowi Pieniążkowi i Mieczysławowi Szabadze. Listy Gratulacyjne Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymali: Maria Gibała, Zdzisław Czernecki, Piotr Misiński i Teresa Paryna. Prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun  uhonorował pięknym grawertonem jubileuszowe dokonania stowarzyszenia oraz wyróżnił dyplomami Prezydenta Bogusławę Kaczmarską, Galinę Kowal oraz Marię Makar. Małgorzata Dachnowicz rzecznik Starosty Przemyskiego Jana Pączka przekazała piękne dyplomy od Pana Starosty dla Agaty Lalik, Agaty Litwin,  Joanny Lorenowicz oraz Jerzego Markowicza. Wyróżnienia Rady Krajowej Federacji RSTK wręczył prof. Paweł Soroka. Złote Odznaki RSTK otrzymali Anna Roch, Ryszard Hop i Tadeusz Tłuścik; srebrną  Zofia Migała; brązową Wiesław Zaręba. Dyplomami RK Federacji RSTK nagrodzono: Ryszarda Karpińskiego, Teresę Prymon, Małgorzatę Walawską-Sochę oraz zespół AGAPE. Dyrektor Centrum Kulturalnego Janusz Czarski odczytał list gratulacyjny z okazji jubileuszu i tutaj nadarzyła się jeszcze raz okazja do podziękowań dla Pana Dyrektora i obsługi technicznej za  przygotowanie oprawy imprezy i gościnne przyjęcie w swoje progi. Następnie gratulacje złożyli i listy odczytali: przewodnicząca ZLP O/Rzeszów Małgorzata Żurecka, która do listu dołączyła statuetkę jako dowód współpracy i przyjaźni literatów z Rzeszowa i Przemyśla, prof. Paweł Soroka z Warszawy, Czesław Ganda z Gorzowa Wielkopolskiego, Jan Tarajko RSTK woj. lubelskiego w Świdniku. RSTK w Świdniku podarowało pamiątkowy obraz.

        Nad całością jako prowadzący czuwał Józef Zubik, któremu dziękujemy za sprawne przejście przez poszczególne wydarzenia uroczystości jubileuszowych. Po wręczeniu nagród wystąpiły uczennice ze studia baletowego Galiny Kowal „Terpsychora”, poeci klubowi w poetyckim przekładańcu złożonym z własnych wierszy oraz zespół Agape. Nie mogło zabraknąć tortu jubileuszowego. Po części oficjalnej zgromadzeni widzowie i goście udali się do piwnic, w sali wystawowej Stara Kręgielnia odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych członków RSTK. Spotkanie z gośćmi, rozmowy, wspomnienia, plany. Skromny poczęstunek, muzyka, wspólne zdjęcie, rozdanie pamiątkowych, okolicznościowych dyplomów i monografii ”Miejscówka Rynek 5”, która została wydana przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Prezydenta miasta Przemyśla.       Jest to praca zbiorowa pod redakcją: Marii Gibały, Teresy Paryny, Mateusza Pieniążka i Mieczysława Szabagi. Pandemia przesunęła nas z organizacją jubileuszu o rok, więc kolejny za 4 lata. W perspektywie dalszy rozwój; wieczory poetycko – muzyczne, wystawy, miniatury teatralne.

                Oprócz klubowiczów, z których każdy dołożył do jubileuszu swoją cegiełkę, należy wspomnieć szczególnie o sponsorach po raz kolejny okazujących amatorskiej kulturze dobre serce. Są to dyrektor Janusz Bator z firmy Montel, prezes Zbigniew Niziński z firmy Inglot, Witold Jarocki prywatny przedsiębiorca, prezes Ryszard Miłoszewski z Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Jacek Rybienik,  prywatny przedsiębiorca.

                Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Jubileuszu – Prezydentowi miasta Przemyśla, Honorowym Patronom Jubileuszu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na czele, wcześniej już wymienionym darczyńcom,  Telewizji Podkarpackiej i Telewizji Przemyskiej TOYA i członkom klubowiczom pracującym na wspólny sukces.

Maria Gibała

Zdjęcia: Anna Szaruga

wystawa plakat


Zdjęcia: Zdzisław Czernecki