foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Stowarzyszenie

     W 1985 roku, 30 października z inicjatywy grupy założycielskiej w składzie, m.in. Zofia Besz-Jary, Stanisław Łuszczki, Rita Tompalska, Andrzej Winiarski, Ryszard Hop, Mieczysław Szabaga i inni powstało Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury wzorowane na istniejącym od 1980 roku warszawskim RSTK. W kraju istniały podobne organizacje prawie we wszystkich miastach wojewódzkich (ok. 49).

         Pierwszym prezesem została Pani Zofia Besz - Jary, której staraniem RSTK otrzymało lokal w budynku Rynek 4 - piwnicę, która stała się siedzibą klubu aż do 1993 roku, kiedy to kamienicę przejął prywatny właściciel.

Antoni Mazurkiewicz - 'Arkusz poetycki'         Najprężniej działającą sekcją od samego początku byli plastycy (Pani prezes była uznaną już w tamtym czasie malarką nieprofesjonalną o dużym dorobku i wielu wystawach). Szefem sekcji plastycznej działającej pod nazwą Klub Plastyka "Pół" był Antoni Mazurkiewicz, który skupił przy sobie wielu uzdolnionych plastyków młodego i starszego pokolenia. Zaowocowało to wyjazdami na plenery i za granicę do Lwowa i okolic. Wkrótce zorganizowano I Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby a w odstępie roku następny. Komisarzem w obu przypadkach był Antoni Mazurkiewicz a każda z tych imprez odniosła ogromny sukces.

'Bieszczadzkie echa'         Równolegle do tych działań rozwijała się sekcja literacka, której szefowała Rita Tompalska organizując wieczory poetyckie a wydarzeniem było wydanie almanachu "Bieszczadzkie Echa", zawierającego wiersze skupionych w klubie poetów i sympatyków.

         Mieczysław Szabaga przyszedł do RSTK z zamiarem stworzenia teatru - co też wkrótce zrealizował. Teatr "Kameleon" przygotowywał małe formy poetyckie i miniatury teatralne odnosząc sukcesy na przeglądach w Iławie, a także na rokrocznie organizowanych w czasie wakacji nad morzem warsztatów teatralnych. Uwieńczeniem tej współpracy był wspólny wyjazd na warsztaty z reprezentacją teatru "Fredreum". Taki dorobek stał się zachętą do zorganizowania warsztatowego forum teatrów i kabaretów ARKADY 1990, na którym miniatura w wykonaniu teatru Kameleon zdobyła wyróżnienie. Komisarzem ARKAD był Mieczysław Szabaga.

         Przełom lat 1992/1993 to czas przenosin do nowego lokum - Rynek 5, gdzie przy współpracy z Romualdem Borysławskim dzieliliśmy lokal i współdziałaliśmy z Towarzystwem Muzycznym - co ma miejsce aż do dnia dzisiejszego. Również w nowym miejscu nie zaprzestano działalności promocyjnej sceny amatorskiej w postaci licznych wieczorów poetyckich, teatralnych czy też wystaw fotografii i malarstwa.

         Sukcesem wielu działających od początku istnienia RSTK jak i nowoprzybyłych okazał się jubileusz 10-lecia zorganizowany w 1996 roku (wieczór jubileuszowy odbył się 6 lipca 1996 roku o godz. 18-tej). Były nagrody, wyróżnienia a także odznaki Zasłużony działacz Kultury. Otrzymali je Zofia Besz - Jary, Marian Bartkowiak i Janusz Szabaga.
Biesiada literacka 'Baszta'         Wkrótce potem grupa literacka zorganizowała biesiadę literacką Baszta '97 (5, 6 grudzień 1997 roku), połączoną z konkursem i warsztatami literackimi. Komisarzem była Alicja Chruścicka-Waśko. W efekcie wydaliśmy folder z wierszami m.in. wyróżnionych poetów, a niewymierne korzyści dały spotkania ze znanymi poetami i krytykami literackimi. Regularnym gościem od samego początku RSTK Przemyśl był Paweł Soroka, przewodniczący Federacji RSTK, który wspierał wszystkie nasze działania i pomagał je szczęśliwie finalizować. Od połowy lat 90-tych wydawaliśmy świąteczne almanachy (pierwszy ukazał się 1 lutego 1996 roku - "W wigilijnym gronie") połączone z prezentacją tomikowych wierszy. Jest to chlubną tradycją do dnia dzisiejszego.

         Miniony rok kulturalny 2009/2010 w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Przemyślu rozpoczął się w listopadzie 2009 roku refleksyjno - nostalgicznym wieczorem Marii Gibały "Ocalić od zapomnienia". Od momentu jej powrotu do klubowego działania (poprzednio w klubie plastyka "Pół" u Antoniego Mazurkiewicza) wyraźnie wzrosła ilość i jakość prezentowanych programów za sprawą jej organizacyjnego i artystycznego talentu. Przyczyniła się także do ożywienia współpracy z Zakładem Karnym w Medyce, gdzie zaprezentowała swoje piękne fotografie oprawione wierszami, a sukcesem zakończył się opracowany wspólnie z Mieczysławem Szabagą wieczór "Ucieczka" z udziałem osadzonych, wystawiony w przemyskim Centrum Kultury.

         Maria Gibała jest autorką programu artystycznego na rok 2010, na który złożyły się występy klubowych a także zaprzyjaźnionych poetów: Alicji Chruścickiej, Władysława Zycha, Krzysztofa Kwasiżura, Tadeusza Tłuścika i gościnnie Rity Dwernickiej oraz Mateusza Pieniążka. Przy okazji wieczorów poetyckich wydaliśmy bibliofilskie tomiki wierszy: almanach świąteczny "Święta wierszem malowane", tomik poezji Tadeusza Tłuścika "Tu i teraz" oraz arkusz poetycki o przyjaźni z wierszami poetów wieczoru "Wzrastanie w przyjaźni". Wymienione wyżej edycje łącznie z redagowaniem wykonała Maria Gibała. Jej autorstwa są plakaty oraz zaproszenia na imprezy, a pomaga jej w tym córka - Anna Gibała.

         W naszych wieczorach wielokrotnie brał udział zespół młodzieżowo-dziecięcy "Wzrastanie" pod kierownictwem artystycznym Piotra Misińskiego. W 2010 roku uświetnił kolędami wieczór z wierszami świątecznymi, a piosenkami o przyjaźni wieczór "Wzrastanie w przyjaźni", na którym za współpracę został nagrodzony upominkami od sponsora - firmy "Lis Poland", pozyskanymi dzięki staraniom Marii Gibały.

         Podsumowując, w latach 2006-2009 łącznie zaprezentowano 4 imprezy, a w okresie 2009-2010 - 6 imprez, w tym aż 5 w samym tylko pierwszym półroczu 2010 roku,że nie wspomnieć o występach wyjazdowych (poza klubem - razem 4).

         W dniu 21 lipca 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. W skład nowo wybranych Władz Stowarzyszenia weszli:

  Zarząd:
 • Mieczysław Szabaga - prezes,
 • Tadeusz Tłuścik - v-ce prezes,
 • Maria Makar - skarbnik,
 • Wacława Szychulska - sekretarz,
 • Janusz Szabaga - członek

  Komisja Rewizyjna:
 • Maria Gibała - przewodnicząca,
 • Władysław Zych - członek,
  Ryszard Hop - członek

  Sąd Koleżeński:
 • Romuald Borysławski - przewodniczący,
 • Rita Dwernicka - członek,
 • Alicja Chruścicka - członek.

         W II półroczu 2010 roku tempo organizowanych imprez nie osłabło i odbyły się kolejne wieczory i wystawy:

 • Koncert Hip-Hop
 • Akademia Wiedzy o Przemyślu
 • Wieczór autorski Marii Gibały (prezentacja wierszy i wystawa fotografii), na którym wystąpiła zaproszona przez autorkę pianistka Atsuko Ogawa - laureatka Nagrody Ministra Kultury
 • Wystawa fotografii Zdzisława Czerneckiego "Okiem Skorpiona" z prezentacją multimedialną do muzyki Antonio Vivaldiego
 • Wieczór promujący "Wiersze amerykańskie" Mateusza Pieniążka
 • Spotkanie z himalaistą Adamem Sikorą, zdobywca Shisha Pangma - 8027 m n.p.m.


         W najbliższym planie jest przygotowywana miniatura teatralna Zoszczenki pt. "Zbrodnia i kara", a także jubileusz 25-lecia. Oznacza to nowe możliwości rozwoju, pozyskiwanie talentów i sukcesywne powiększanie twórczego środowiska o nowych sympatyków.

Prezesi w latach 1985 - 2010
1.Zofia Besz-Jary 1985 - 1987
2.Stanisław Łuszczki 1987 - 1989
3.Marian Bartkowiak 1989 - 1992
4.Mieczysław Szabaga 1992 - 2010